Alternate Text

29 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีรับวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566
Alternate Text

บรรยากาศในพิธีรับวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 7 ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

แอดมินต้องขอแสดงความยินดีกับน้องน้องอนุบาลสามคนเก่งทุก ๆ คน ที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยและกำลังจะเติบโตขึ้นไปเป็นพี่ประถมศึกษาแล้ว

 

Alternate Text