Alternate Text

18 มีนาคม 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นนักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนนายร้อย
Alternate Text

เมื่อวันก่อน ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และบ้านแม่ส้มค่ายเพื่อการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมทุกด้านให้กับนักเรียนที่มีเป้าหมายในการเป็นนักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนนายร้อย ของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ สถานที่ฝึกซ้อมที่ครบวงจร และการดูแลนักเรียนแบบเป็นพ่อแม่ เป็นครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติต่อไปค่ะ

Alternate Text