Alternate Text

2 กันยายน 2565

ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
Alternate Text

นักเรียนโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ระดับประถม และพี่ ๆ มัธยมได้ออกเดินทางไปทัศนศึกษา เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้นอกห้องเรียน เด็ก ๆ ตื่นเต้นกันมากหลังจากห่างหายจากการไปทัศนศึกษามาสามภาคเรียน ซึ่งการทัศนศึกษาในครั้งนี้แบ่งเป็นสองเส้นทาง โดยนักเรียนระดับประถมทั้งฝ่ายสามัญและ English Program ได้ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สนุกสนานได้ความรู้และได้ทำการทดลองจนเด็กๆ  ไม่อยากขึ้นรถกลับกันเลยทีเดียว

ส่วนพี่ ๆ มัธยมได้ไปทัศนศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ที่พระราชวังบางปะอิน และศรีอยุธยาไลอ้อนปาร์ค ได้ย้อนไปวัยเด็ก ๆ กันอีกครั้งที่สวนสัตว์กับน้อง ๆ สัตว์ที่น่ารักทุกตัว ที่สำคัญได้รู้จักการดูแลกันและกัน และการรับผิดชอบในการรักษาเวลากับกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรมอีกด้วย

Alternate Text