Alternate Text

29 ตุลาคม 2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/65
Alternate Text

เช้าวันนี้โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีจัดงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ คุณครูได้พบลูกศิษย์ ลูกศิษย์ได้พบคุณครูประจำชั้นครั้งแรก โดยมีดร. ณัชชา ชัยรุ่งเรือง (ครูเอิร์น) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีและคณะผู้บริหาร แจ้งรายละเอียดและนโยบายต่างๆของโรงเรียนให้รับทราบ และกล่าวยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนเข้าสู่ครอบครัวสาธิตกรุงเทพธนบุรี

Alternate Text