Alternate Text

13 มกราคม 2566

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
Alternate Text

วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็น “วันเด็กแห่งชาติ” โดยเริ่มต้นจัดงานครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2498 เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิของเด็ก ๆ ทุกคน
สำหรับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2566 นี้ มีความว่า “รู้หน้าที่ มีวินัยใฝ่ความดี” เพื่อให้เด็กๆตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติตนอย่างมีวินัยและเป็นคนดีของครอบครัว ของสังคมเพื่อเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีและมีคุณภาพช่วยเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไป

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยได้มีการแสดงบนเวทีของระดับชั้นประถมต้นและประถมปลายเพื่อให้เด็ก ๆได้ฝึกฝน มีความสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกัน เป็นการแสดงที่น่ารักน่าประทับใจและสนุกสนานมากค่า รวมถึงมีการจัดบูทการละเล่นทั้งปาโป่ง ถักเปีย ตักไข่ โยนห่วง บูทอาหารของโปรดเด็ก ๆ บูทของรางวัล และเกมส์มากมาย อาทิ รถบั้มพ์ รถปั่น บ้านลม เซิร์ฟ ยิงปืน ยิงธนู เรือปั่นมือ เรียกว่าลูก ๆ สาธิตกรุงเทพธนบุรีมีพลังมาเท่าไหร่ เลิกงานเวลา 16:00 ต้องกลับไปชาร์จแบตเติมพลัง ส่วนผู้ปกครอง และคุณครูไม่ต้องพูดถึงพลังงานหมด Out of Battery เช่นเดียวกัน แต่เพื่อลูก ๆ เพื่อเด็ก ๆ ทุก ๆ คน ทั้งคณะคุณครู และผู้ปกครองเต็มที่อยู่แล้ว

“สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ 2566 นะคะ เด็กๆสาธิตกรุงเทพธนบุรีทุก ๆ คน” 

Alternate Text