Alternate Text

1 ธันวาคม 2566

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก Kapiti college, New Zealand
Alternate Text

เช้าวันนี้ ฝ่ายประถมและมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน year 9-12 จาก Kapiti college, New Zealand นำโดย ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียน ได้เป็นประธานขึ้นกล่าวต้อนรับคณะจาก Kapiti College ในโครงการกิจกรรม เพื่อสร้างสานสัมพันธ์ทางการศึกษาร่วมกัน และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งนักเรียนของสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้ทำการแสดงการรำไทยและรำวงโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ส่วนนักเรียนและอาจารย์จาก Kapiti College ได้ทำการแสดง Haka Dance ซึ่งเป็นการแสดงพื้นเมืองของคนนิวซีแลนด์ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ 

Alternate Text