Alternate Text
Alternate Text

ถ้าพูดถึงโรงเรียนที่มีพื้นที่กว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันบรรยากาศสิ่งแวดล้อมดี อาคารเรียนไม่แออัด "เรา" คือโรงเรียนนั้น

บนพื้นที่กว่า 81 ไร่ Facilities ต่างๆ ถูกจัดสรรไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างเป็นสัดส่วน เราออกแบบโครงสร้างอาคารเป็นแนวราบเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โดยอาคารเรียนชั้นอนุบาลจะเป็นอาคารชั้นเดียว ที่ออกแบบให้มีเพดานที่สูงโปร่งเพื่ออากาศถ่ายเทได้ดี ส่วนอาคารเรียนตั้งแต่ประถม และมัธยมจะมี 2 ชั้น นอกจากนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอีกเรื่องที่โรงเรียนให้ความสำคัญ โดยจะมีพื้นที่สีเขียว สนามหญ้า รวมถึงมุมพักผ่อนต่างๆ ให้นักเรียนได้ผ่อนคลาย อีกทั้งยังมีบริการรถไฟวิ่งรอบโรงเรียนเพื่อบริการนักเรียนและผู้ปกครองเมื่อมาที่โรงเรียนอีกด้วย


THE BEST WAY TO GET TO KNOW US IS TO PLAN A VISIT.

Book a School Tour

Alternate Text