Alternate Text
Alternate Text

ห้องพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์

เป็นห้องเรียนที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยการนำ Ipad สแกนไปที่รูปภาพบนผนัง ข้อมูลของสิ่งที่น่าสนใจก็จะปรากฎขึ้นมาบนหน้าจอทันที และช่วยให้การเรียนของนักเรียนสนุกสนาน ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

Alternate Text

มุ่งเน้นการสอนแบบติวเตอร์

มุ่งเน้นการสอนจากติวเตอร์สถาบันชั้นนำ เพื่อให้นักเรียนพร้อมเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาตามแนวทางที่มุ่งหวัง

Alternate Text

ห้องเล่านิทาน

เติมความสนุกในการเล่านิทานของระดับชั้นอนุบาล ด้วยบรรยากาศน่ารัก ๆ จากห้องต้นไม้เล่านิทาน ให้เด็กๆได้เพลิดเพลินกับการฟัง พร้อมทั้งจินตนาการได้อย่างไร้ขอบเขต

Alternate Text

Interactive Classroom

เพิ่มขีดจำกัดให้ห้องเรียนยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี 'กระดานไวท์บอร์ด' ควบคู่กับ 'interactive TV' ในทุกระดับชั้นเรียน

Alternate Text

การออกแบบห้องเรียนสร้างสรรค์

เด็ก คือ นิยามของโลกแห่งจินตนาการที่ไร้ขอบเขต ซึ่งช่วงเวลาสุดโปรดของเด็กๆ คือการได้เล่น เรียนรู้ และอยู่กับเพื่อนๆ และเราเชื่อว่าห้องเรียนที่สร้างสรรค์จะช่วยส่งเสริมจินตนาการ การเรียนรู้ของพวกเขาได้อย่างเต็มที่

Alternate Text

พื้นที่สีเขียว

ถ้าพูดถึงโรงเรียนที่มีพื้นที่กว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันบรรยากาศสิ่งแวดล้อมดี อาคารเรียนไม่แออัด "เรา" คือโรงเรียนนั้น

บนพื้นที่กว่า 81 ไร่ Facilities ต่างๆ ถูกจัดสรรไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างเป็นสัดส่วน เราออกแบบโครงสร้างอาคารเป็นแนวราบเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โดยอาคารเรียนชั้นอนุบาลจะเป็นอาคารชั้นเดียว ที่ออกแบบให้มีเพดานที่สูงโปร่งเพื่ออากาศถ่ายเทได้ดี ส่วนอาคารเรียนตั้งแต่ประถม และมัธยมจะมี 2 ชั้น นอกจากนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอีกเรื่องที่โรงเรียนให้ความสำคัญ โดยจะมีพื้นที่สีเขียว สนามหญ้า รวมถึงมุมพักผ่อนต่างๆ ให้นักเรียนได้ผ่อนคลาย อีกทั้งยังมีบริการรถไฟวิ่งรอบโรงเรียนเพื่อบริการนักเรียนและผู้ปกครองเมื่อมาที่โรงเรียนอีกด้วย

Alternate Text

จุดคัดกรองความปลอดภัย

จุดคัดกรองความปลอดภัยที่จะสกรีนให้เข้าบริเวณอาคารเรียน เฉพาะผู้ที่มีบัตรผู้ปกครอง และบัตรนักเรียนเท่านั้น และยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแล ความเรียบร้อยทุกจุด

Alternate Text