Alternate Text

12 มกราคม 2567

กิจกรรมต์วันเด็กแห่งชาติ 2567
Alternate Text

สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ 2567

Happy Children’s Day 2024

 

อย่างที่ทราบกันดีว่า ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมจัดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยซึ่ง “เด็ก” ในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้า คือเยาวชนที่มีคุณค่าสามารถขับเคลื่อนประเทศชาติพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป สิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากความเก่ง คือความดี เด็กเก่งที่ไม่เป็นเด็กดี จะไม่สามารถพัฒนาประเทศชาติให้ขับเคลื่อนไปในทางที่ดีได้ ดังนั้นการที่เด็กได้มีการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมจึงถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการเจริญเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่ดี

สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 นี้คือ "มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"

โดยวันนี้โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้จัดเครื่องเล่นมาให้เด็กๆได้เล่นกันอย่างสนุกสนาน อาทิบ้านลม เรือปั่น รถแบตเตอรี่ บูธเพ้นท์ จักรยาน Go-kart สไลเดอร์สายรุ้งอีกทั้งยังมีบูทของกินอีกมากมายที่ทางโรงเรียน และคณะผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดให้เด็กๆทุกคนเพื่อให้เด็ก ๆ มีความสุขอย่างเต็มที่ ทั้งกิน ร้อง เต้น เล่นเลยค่า

ขอให้เด็ก ๆ ทุกคนมีความสุขมากๆในวันเด็กแห่งชาตินะคะและขอให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ พัฒนาการทางด้านอารมณ์และพัฒนาการด้าน ทักษะชีวิตที่สมบูรณ์ เพื่อให้ลูก ๆ สาธิตกรุงเทพธนบุรีได้เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณค่า ต่อตนเอง ต่อสังคมและต่อประเทศชาติต่อไป วันนี้กลับไปชาร์จแบตให้เต็มที่แล้ววันจันทร์เจอกันที่โรงเรียนนะคะ

Alternate Text