Alternate Text

8 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมตรุษจีน ปีการศึกษา 2566
Alternate Text

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีฝ่ายอนุบาลได้จัดงานตรุษจีนเพื่อเฉลิมฉลองวันปีใหม่ของจีนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาวจีน  ซึ่งน้อง ๆ อนุบาล,ประถมฯ, และมัธยมฯ ทุกระดับชั้นได้ร่วมกิจกรรมโดยทำการแสดงบนเวทีและการแต่งกายในชุดจีนและชุดกี่่เพ้า แบบชาวจีน ซึ่งแอดมินได้นำภาพน่ารัก ๆ ของบรรยากาศในงานและความน่ารักน่าเอ็นดูของน้อง ๆ บางส่วนมาฝากกันค่า 

Alternate Text