Alternate Text

8 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2565 ของระดับชั้นอนุบาล
Alternate Text

เช้าวันที่ ๘ พฤศจิกายน ปีนี้ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทย เป็นวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยน้องๆอนุบาลของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้ร่วมสืบสานประเพณีอันงดงามของคนไทยนี้ ซึ่งมีความเชื่อกันว่า “ประเพณีลอยกระทง” จัดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา และมีความเชื่อกันว่าประเพณีวันลอยกระทงนี้ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยใน รัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงเรียกประเพณีนี้ว่า “การลอยพระประทีป”

น้อง ๆ อนุบาลได้ช่วยกันประดิษฐ์กระทงรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยประดิษฐ์จากอาหารปลาซึ่งจะสามารถย่อยสลายและยังเป็นอาหารให้ปลาที่อยู่ในน้ำได้อีกด้วย อีกทั้งร่วมกันแต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดผ้าไทยเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมอันสวยงามของคนไทย เด็กๆทุกคนได้ไปลอยกระทงที่ประดิษฐ์เองกัน ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ลอยกระทงกันเสร็จแล้วก็ได้แวะทักทายพี่เผือกและครอบครัว (ควายเผือก) รวมถึงพี่ วัว พี่ม้า พี่แกะ พี่ไก่กันอีกด้วย

Alternate Text