Alternate Text

26 กรกฎาคม 2566

วันรำลึกสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2566
Alternate Text

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้จัดงานวันรำลึกสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2566 โดยผู้เข้าร่วมงานแต่งกายเป็นชุดไทยหรือชุดจากวรรณคดีไทย และมีการแสดงวรรณคดีทั้งเรื่องพระอภัยมณี ตอนน้ำตานางผีเสื้อสมุทร และ มีการนำไฮไลท์ของวรรณคดีชื่อดังต่าง ๆ อาทิเช่น พระสุธน - มโนราห์ วันทอง สินสมุทร สุดสาคร เงาะป่า เป็นต้น

และมีการแจกรางวัลคัดลายมือ รวมถึงการขับเสภาที่ไพเราะเสนาะหูมาก ๆ ทั้งน้องประถมต้น พี่ประถมปลาย และพี่ ๆ มัธยมไม่มีใครยอมใครแต่งเต็มเป็นตัวละครจากวรรณคดีเดินกันทั่วงาน

โดยประธานในพิธี ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนได้อัญเชิญพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ใจความตอนนึงมีความว่า
“ เรามีโชคดีที่มีภาษา ของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ ในทางออกเสียงคือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาไว้ให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำ มาประกอบประโยค”

ดังนั้นคณะผู้จัดงานทุกคนจึงร่วมกันจัดงาน”วันภาษาไทยแห่งชาติ” ที่โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนนำภาษาไทยมาใช้ให้ถูกต้อง ไพเราะและมีความภาคภูมิใจในภาษาของตนเอง

Alternate Text