Alternate Text

4 สิงหาคม 2566

BTD’s Open House 2566
Alternate Text

BTD’s Open House 2566 สำหรับปีการศึกษา 2567 เปิดบ้านสาธิตกรุงเทพธนบุรีวันนี้ คณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรทุกคนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม มาสมัครเรียน และมาเป็นครอบครัวสาธิตกรุงเทพธนบุรีในวันนี้

เปิดงาน ช่วงรอลงทะเบียนด้วยวงดนตรี BTD Band จากนั่นทีมรำอวยพร นาฏศิลป์ระดับประถมต้นออกมาโชว์ลีลาการรำอย่างน่ารัก ต่อด้วยการพบปะกับทีมผู้บริหาร
จากนั้น มีการพูด Welcome Speech จากตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล น้องอัญชัน ตัวแทนนักเรียนประถม น้องดียา และน้องจีตั้น ตัวแทนนักเรียนมัธยม น้องลดา น้องเฟิร์สและน้องอี๊หลิน ต้อนรับผู้ปกครอง

รวมถึงศิษย์เก่าคนเก่งของสาธิตกรุงเทพธนบุรี “พี่เติม นายศิริพงษ์ เลิศพิริยะวณิชย์” ที่จบการศึกษาไปเมื่อปี 2564 และปัจจุบันเป็นนักศึกษาแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาร่วมให้สัมภาษณ์ทักทายน้องๆและผู้ปกครองด้วยค่า

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวสาธิตกรุงเทพธนบุรี

Alternate Text