Alternate Text

14 สิงหาคม 2566

โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วนานาชาติ ประจำปี 2566
Alternate Text

น้องแอชตัน ด.ช. ฤทธิ์ฉกาจ อู๋หร่าย หนุ่มน้อย อนุบาล 3 #คนเก่งBTD ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขัน " International Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2023" โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วนานาชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา 

Alternate Text