Alternate Text

18 สิงหาคม 2566

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
Alternate Text

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กำหนดให้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งมีความสำคัญตามประวัติศาสตร์คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะจะมีสุริยุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นใน วันอังคารขึ้น 1 ค่ำเดือน 10 ปีมะโรง พุทธศักราช 2411 และได้ทรงทอดพระเนตรเห็นพร้อมคณะดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศส และเซอร์ แฮรีออด เจ้าเมืองสิงคโปร์

ส่วนคำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2566 มีว่า "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม"

วิทยาศาสตร์ถือเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา และถือเป็นศาตร์ที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิต ทำให้เรารู้จักใช้เหตุและผล เกิดความคิดอย่างเป็นระบบ มีการทดลองแนวความคิด วิเคราะห์ ค้นคว้า ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จำเป็นหรืออาจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้โลกปัจจุบันและอนาคต

การจัดงานให้วันนี้มีจุดประสงค์ให้เด็กๆตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาสนใจเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ สนใจหาข้อมูล ค้นคว้า ทดลองและท้ายสุดสรุปความเข้าใจที่ได้ผ่านกระบวนการต่างๆมาพัฒนาเป็นฐานการทดลองและฐานกิจกรรมแต่ละฐานให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ร่วมเรียนรู้ และสนุกไปด้วยกัน

ปิดท้ายด้วยการประกวดชุดรีไซเคิลที่แต่ละระดับช่วยกันคิดค้นไอเดียหาวัสดุเหลือใช้ นำกลับมาประยุกต์เป็นชุดดีไซน์เก๋ไก๋ มีความคิดสร้างสรรค์ดีเยี่ยม วันนี้เด็ก ๆ หลาย ๆ คนเลยได้กลับบ้านไปพร้อมความรู้ ความสนุก และของรางวัลมากมาย

Alternate Text