Alternate Text

20 สิงหาคม 2566

โครงการแนะแนว…มืออาชีพ ครั้งที่ 2
Alternate Text

โครงการแนะแนว…มืออาชีพ ครั้งที่ 2 ของปีการศึกษา 1/2566 นักเรียนระดับมัธยมปลายของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานและฟังการบรรยายให้ความรู้จากคณะผู้บริหาร และพี่ ๆ ที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยได้รับความรู้ถึงขั้นตอนการผลิตรายการ การอ่านข่าวแบบ LIVE และได้เข้าไปดูบรรยากาศห้องถ่ายทอดสดกันถึงสถานที่ สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ ที่มีความฝันในการต่อยอดการศึกษาในด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน กันให้ค้นพบความชอบของตัวเอง

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีต้องขอขอบคุณพี่ ๆ ททบ.5 และคณะผู้บริหารทุก ๆ ท่านที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ มัธยมได้ไปเยี่ยมชมสถานีอย่างใกล้ชิดในหลาย ๆ ขั้นตอน

Alternate Text