Alternate Text

24 สิงหาคม 2566

การทดลองเรื่อง Volcano with Baking Soda and Vinegar
Alternate Text

แอดมินขอนำภาพบรรยากาศห้อง Science Lab น่ารัก ๆ ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วนักเรียนระดับชั้น EP.4 ที่ได้ทำการทดลองเรื่อง Volcano with Baking Soda and Vinegar โดยเป็นการทดลองทำภูเขาไฟเพื่อดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นแต่ละกลุ่มมีปริมาณและความเร็วของลาวาที่ไหลออกมาไม่เท่ากัน

โดยนักเรียนได้ข้อสังเกตว่า กลุ่มที่ใส่น้ำยาล้างจานลงไปเยอะหน่อย จะทำปฎิกิริยาให้ลาวาไหลช้าและมีฟองเยอะเมื่อเทเบคกิ้งโซดาลงไป และหากใส่น้ำส้มสายชูน้อยเกินไป ปริมาณ ลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟจะค่อนข้างน้อย ต้องใส่น้ำส้มสายชูเกินครึ่งขวดไปจึงจะมีปริมาณลาวาที่พวยพุ่งออกมาค่ะ

Teacher ได้บอกกับเด็ก ๆ ว่า ลาวาที่เกิดขึ้นเกิดจากปฏิกิริยา ทางเคมีระหว่างเบคกิ้งโซดา(ด่าง) และน้ำส้มสายชู(กรด) ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์นี้เองที่ดันตัวเองออกมาทำให้เกิดน้ำลาวาที่พุ่งออกมาจากปากขวดหรือภูเขาไฟค่ะ เด็ก ๆ สนุกสนานกับการ Create ภูเขาไฟในแบบฉบับบของกลุ่มตนเอง และตื่นเต้นกับ Lava Reaction ลุ้นว่าจะพุ่งเยอะ หรือพุ่งน้อยกันอย่างสนุกสนานทีเดียว  

Alternate Text