Alternate Text

31 สิงหาคม 2566

English camp ระดับชั้นประถมฯ และมัธยมฯ ภาคเรียนที่ 1/2566
Alternate Text

เมื่อวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดีที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีฝ่ายประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หลักสูตร English Program และหลักสูตรสามัญ ได้จัดกิจกรรม English Camp ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึก 4 ทักษะการฟัง พูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ โดยมี Camp Leader ต่างชาติจำนวน 15 คนมา เป็นผู้นำทำกิจกรรมในแคมป์แต่ละฐาน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเป็นภาคสนามเป็นการแข่งขันกีฬาและการละเล่นเพื่อเก็บคะแนนของสี โดยมีทั้งหมด 4 ทีมคือ Ninja, Pirates, Knights และ Samurai ภายใต้ธีม "East Meets West"

ส่วนอีกวันจะมีการประกวดการแต่งกายในธีมงาน และมีการเต้นบนเวที การพูดตอบคำถามต่าง ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการทำกิจกรรมทั้งหมด

เด็ก ๆ ทั้งสนุก ทั้งอร่อยกับขนมรางวัลที่ Teachers นำมาแจกกัน หมดแรงเมื่อไหร่ก็ได้เติมแรงด้วยขนมและของรางวัล Camp Leaders ทุกคนฝากกระซิบแอดมินว่า ขอให้เด็ก ๆ ทุกคนฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นประจำนะ เด็ก ๆ เราจะได้ Speaks like Natives 

แล้วพบกับกิจกรรม English Camp สนุก ๆ กันใน ภาคเรียนที่ 2/66

Alternate Text